[Indeks] [Historia] [Programy] [Kartoteka] [Galeria] [Teksty] [Słownik]

Kilka zdjęć

Zdjęcie pierwsze
Fragment Większej Całości (1981)
od lewej: Piotr Wójcik, Grzegorz Michalec, Witold Dębicki
----------

Zdjęcie drugie
W Czwartym Wymiarze (1985)
od lewej: Maciej Wijatkowski, Grzegorz Michalec, Jerzy Rogalski
----------
Zdjęcie trzecie
W Czwartym Wymiarze (1985)
od lewej: Jerzy Rogalski, Maciej Wijatkowski, Grzegorz Michalec

[Indeks] [Historia] [Programy] [Kartoteka] [Galeria] [Teksty] [Słownik]
Ostatnie poprawki: 29 wrzesień 1998 16:07:40